Tält till ej2020

För och Efternnamn
Epostadress

Lån av tält


För att klara av lägret måste avdelningen ha tält att sova i. dessa behöver vi låna ihop från avdelningarna som medverkar

Ange hur många tält och antalet sovplatser i dem
Totalt antal tältplatser.
Kontaktuppgifter till den som har hand om tälten