I Scouterna får du prova på samarbetsövningar

Scouter gör i ordning en övning med ett rep

090729 RANS??TER F??rbundsl??ger p?? Rans??ter f??r KFUK-KFUMs scoutf??rbund.