Att bidra till en hållbar värld – på riktigt! #höörgör #scoutergör #globalamålen

Globala målen 15.5

Ikväll blir säkert några av våra allra yngsta scouters långa arbete med insektshotell klara. Insektshotell bidrar till ekosystemet som är så viktigt för vår överlevnad här på jorden.

Globala målen nummer 15 handlar om detta. Läs gärna mer här: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald/

15.5 SKYDDA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH NATURLIGA LIVSMILJÖER

Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Förutom mål 15 bidrar vi också till mål 12 eftersom vi tillverkat själv! Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Jag tror aldrig jag sett så fina tak på insektshotell. Vi har förutom duktiga barn också fantastiska ledare i kåren.
Det är mörkt på kvällarna nu!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *