Vår organisation

En scoutkår är en ideell förening och kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Höörs scoutkår har 130 medlemmar.

Att verksamheten drivs som en ideell förening innebär att alla som är med och engagerar sig gör det frivilligt och utan att få betalt.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi fyra avdelningar fördelade på en spårar-, en upptäckar-, en äventyrar- och en utmanaravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas varje månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfogde sköter om vår stuga och mindre reparationer. Två gånger om året träffas vi en halvdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Det är mycket viktigt att föräldrar till våra scouter engagerar sig eftersom vi annars måste ta ut högre avgifter. Och dessutom lär vi känna varandra och det blir så mycket roligare för alla!