Så här kan en scoutläger se ut

Ryggsäckar på ett fält