Scouterna är en ungdomsrörelse

Scouternas symbol på en tröja