Mysiga kvällar vid lägerelden

Scouter från Skottland och Kongo vid en lägereld

Scouts from Scotland and Kongo are gathering at the campfire to roast marsmallows. Photo: Fredrik Sahlström/Scouterna