Lägereld med scouter

Scouter vid en lägereld

Campfire in Winter.