Lägereld på ett scoutläger

Lägereld och vuxna som sitter i ring